Stoffpaket Blau

CHF 55.00

Im Stoffpaket enthalten sind folgende Stoffe:

  • Family Fabrics Jersey Blossom 100cm
  • Family Fabrics Jersey Ferns Sky 100cm
  • Family Fabrics Jersey Coneflower Graystone 50cm
  • Family Fabrics Rib Marshmellow 50cm
  • Family Fabrics Rib Mistiq Blue 50cm